خرید ملک

چگونه محسابه شراکت بعد از ساخته شدن واحدها

میخواستم بدونم یک ملک ۲ سال پیش به طور مشترک خریداری شده من ۲۰۰ میلیون دوست من ۵۰۰ میلیون پرداخت کرده و حال این ملک را دوست من تبدیل به ۳ واحد کرد چون به طور سوبلکس بود والان ۳ واحد با ۳ سند جدا شده و به من از ...

ادامه نوشته »

خرید زیر قیمت کارشناسی بعد از مزایده

دررابطه با ماده۱۳۱مدنی بعد ازسه بار مزایده خریداری پیدانشد میشود مال رازیر قیمت کارشناسی خرید وبرای بقیه طلب تقاضای اعمال ماده ۲ کرد اولا به موجب مقررات قانون اجرای احکام مدنی فروش زیر قیمت وجود ندارد در قانون به هر قیمتی قید شده که در آن هم رعایت قیمت پایه ...

ادامه نوشته »

حکم مبایعه نامه بدون امضا و مهر املاک

من پارسال یه مبایعه نامه سوری بالاجبار به کسی دادم که ۳ نسخه بود که فقط قرار بود چند روز بغدم پارش کنه بعد ۲ نسخشو پس داد ولی مدعی شد نسحه سون پاره شده من بعنوان فروشنده امضا کردمو برای احتیاط مادرمو با اون بعنوان خریدار نوشتم حالا میخواستم ...

ادامه نوشته »