خلع ید

تصرف ملک توسط شهرداری

در شهرستان رامشیر یک منزل مسکونی دقیقا ” در لبه رود جراحی در روستای سند که هم اکنون به جاده و پارک تبدیل شده ، از پدر بزرگم به ارث مانده بود . ظاهرا با طغیان رودخانه جراحی عرض رودخانه توسعه پیدا می کند و قسمتی از خانه مسکونی خراب ...

ادامه نوشته »

تصرف ملک بدون پرداخت ثمن

اگر بر اساس مبایعه نامه ای تاریخ تحویل ملک از سوی فروشنده به خریدار همزمان با تاریخ تنظیم سند و پرداخت مابقی ثمن معین شده باشد، اما خریدار بدون پرداخت ثمن و در نتیجه تنظیم سند اقدام به تصرف درملک نموده باشد، آیا می توان خلع ید او را خواست ...

ادامه نوشته »

شکایت ورثه از خریدار ملک موروثی

سلام وقت بخیر بنده یک قطعه زمین زراعی درسال ۸۰ازشخص الف خریداری کردم شخص الف راهمه اهالی بعنوان صاحب زمین می شناختند ولی صاحب زمین نبوده ازپدر ایشان بوده که درسال ۷۸ فوت نموده درحال حاضر ورثه یکی از وراث شکایت کرده وادای ارث خودش کرده دادگاخ رامیان حکم به ...

ادامه نوشته »