خانه / کیفری / پزشکی

پزشکی

شکایت از دکتر ، شکایت از دندان پزشک ، شکایت حقوقی و کیفری از دکتر و پزشک ، جرم های پزشکی

شکایت از خارج از یک فرد ایرانی

من از ایتالیا هستم. ۳ ماه پیش که به ایران سفر کردم به یک دندانپزشک مراجعه کردم که ۲ تا از دندانهای مرا عصب کشی و روکش کرد و ۲ روز بعد من به ایتالیا بازگشتم ولی متاسفانه بعد از ۲ تا ۳ ماه هر دو روکش با محتویاتی که ...

ادامه نوشته »